Rådgivende ingeniør

TYPER PROSJEKT

  • Hytter

Tiltaksklasse 2

ANSVAR

  • Ansvarlig søker
  • Ansvarlig prosjekterende