Rådgivende ingeniør

TYPER PROSJEKT

  • Tilbygg

Tiltaksklasse 1

ANSVAR

  • Ansvarlig søker
  • Ansvarlig prosjekterende