Rådgivende ingeniør

Savallen ligger i Nord-Østerdalen mellom Alvdal og Tynset.
Hyttetomten og nausttomten ligger i sør-enden av sjøen.
Tronfjell[1]
Høyde over havet ved overflaten: 707 m
Område: 15,37 km²
Strandlengde: 47,99 km
Vanligvis kjører man opp fra Folldalen forbi Strålsjøen, Sivildalen, Strømsjøåsen eller over Lomsjøen.
Her er et meget hyggelig hyttemiljø. Savallen hotell er ikke langt unna med aktiviteter i høysesongene.
Den rette vil føle seg privilegert i forhold til mange andre hytteeiere i området.
Kommuneplankartet
http://www.tynset.kommune.no/file=32088
Tema og fritid
http://www.tynset.kommune.no/file=32087