Rådgivende ingeniør

TYPER PROSJEKT

  • Bruksendringer
  • Tilbygg
  • Omsøking

Tiltaksklasse 2

ANSVAR

  • Ansvarlig søker
  • Ansvarlig prosjekterende