Rådgivende ingeniør

Byggesakene i Skien kommune handler bl.a om en bruksendring

ANSVAR

SØK – Ansvarlig søker

PRO – Ansvarlig prosjekterende