Rådgivende ingeniør

Skulegata 5 , Odda-2013

Frelsesarméen, Skulegata 5
«Alle i Odda gikk jo på søndagsskulen før. Vi gikk i kirko på føremiddagen og på Frelsen på ettermiddagen. Det var kjekkast på Frelsen», seier mange.

Døra var vid open og mange søkte til Frelsesarméen. Foto: arkiv NVIM
Det er mange som har gode minne frå Frelsesarméen. Frelsesarméen etablerte seg i Odda i 1912. Huset er bygd i 1915 og ligg mellom Murboligen og barneskulen. Byggeteikningane er signert av arkitekt Ingvald Suphammer, Oslo, i 1914.

Skulegata 5 - Odda - 1915

Skulegata 5 – 1922

Skulegata 5 - Odda - 1915
Skulegata 5 – 2013