Rådgivende ingeniør

G.nr.b.nr. 1-42 – Nausttomten er ca 62 m2 – Nok til å få bruke en flytebrygge. Naustet er ca 40 m2
Naustet med nausttomten er en attraksjon i seg selv.
og det er alltid trivelig. Naustet er bygget i tømmerstaver og det er felt inn speilvegger som vist på bildet.
Taket er tekket med papp.
Naustet regnes som meget attraktivt og kan selges som det er.

Det ble restaurert i 2018 og bl.a jekket opp og

  1. -Planert grunn
  2. -Lagt fiberduk
  3. -20 cm med pukk 50 cm ut på sidene
  4. -xps isolasjon
  5. -2 lag plast
  6. -Armeringsnett
  7. -100 mm betong
  8. -ringmur i stedlig stein med fuger

Se vedlagt bilder og tegning

Ny brygge medfølger.

Naust med 3 båter(2000)  og brygge utenfor – 2015

- Naust 13082011030 - Naust m. båter 13082011029

Fra restaureringsarbeidet