Rådgivende ingeniør

Tingvollveien 14 var klassifisert som B – objekt i Kulturminnevernplanen for Skien, bygninger som skal bevares.
Derfor fikk ikke tiltakshaver lov å rive bygningen.
Bygningen var et forsamlingslokale, en privat loge, Borgestad musikkorps.
Men så forfallt bygninge…….

IG – Tingvollveien 14 – Skien

 

A1 – Innvilget dispensasjon.

A2 – Tillatelse til tiltak.

B1 – Følgebrev søknad

D1 – Rev. Avkjørselsplan

E1 – Plan 1-Snitt – E

E2 – Plan 2 – E

E3 – Fasade syd

E4 – Fasade Vest

E5 – Fasade Nord

E5 – Fasade

E6 – Plan 1-Snitt A-A

E7 – Plan 2 etg

E8 – foto – eks

F1 – Fylkeskommunen -nei til riving

F2 – Fylkeskommunen – fasadeendring

F3 – Reguleringsbestemmelser

F4 – Reg.kart

F5 -Vinduer og dører – 25.6.12

F6 – Forhåndskonferansen

unnamed[5]
WP_20141029_002