Rådgivende ingeniør

Lensmann Jens Sørumsvei 5 – Støttemur og garasjeanlegg – Kvalitetsikring av bolig – 

(Bilder fra byggeprosessen)

 

A5 – ferdigattest-ljs5

A4-godkjent-endringssoknad

A3 – Endringssøknad

B1-Følgebrev

C3 – 5154 – Nabovarsel

D3 – Rev. situasjonsplan

E1 – Plan-snitt-oppriss

E2 – Fasade Nord Vest

E3 – Fasade Nord Øst

E4 – Fasade Syd-Vest

E5 – Fasade Syd-Øst

E6 – Fasade Nord Vest

F3 – LJS5-Oppmåling e. bygging

 

ljs5-1 ljs5-2 ljs5-3 ljs5-4

20160212_111719

Garasjen nedenfra

E6 - Bilde

Bod fra baksiden

20160206_103455

Fra trappereposet

IMG_20160129_164333

Garasjen

Oppmåling etter utgraving

Landmåling og utstikking

Tilbakefylling 2

Gravearbeid – Trapp støpt

20160205_170359

Under bygging

20151121_113347

Støttemur

D3 - Rev. situasjonsplan_Page_1

Avkjørselsplan

P1000490

Gammel garasje ble revet