+47 41276595 post@bcteam.no
Velg en side

2019 Skedsmokorset – Lensmann Jens Sørumsvei 5

Lensmann Jens Sørumsvei 5 – Støttemur og garasjeanlegg – Kvalitetsikring av bolig – 

(Bilder fra byggeprosessen)

Prosjektet er ferdig, men skal sende endringssøknad for ferdigattest

Støttemur og garasjeanlegg. 6 foretak involvert.  SØK – PRO Konstruksjonsikkerhet – PRO – Veg Utearealer og landskapsutforming – PRO – Oppmålingsteknisk prosjektering. Vurdert til Tiltaksklasse 2 på bakgrunn av ;

Antall fag prosjektering – 5

Antall fag/entrepriser utførelse – 4

Antall foretak – 6

Dispensasjoner

Reguleringsbestemmelsene måtte rettes opp.

Store avstander og et hektisk miljø gjorde presisering og koordinering betydningsfullt og krevende.

Et prosjekt med små marginer og flere dispensasjoner , Geotekniske undersøkelser og utgraving der feil bruk av ressurser kunne ført til store konsekvenser for huset, middels risiko for personer. Dette var ingen lett sak vedr Veg utearealer og lanskapsutforming .Ledninger og kabler og andre ting man måtte ta hensyn til gjør at det kan karakteriseres som middels vanskelig samt de små marginene i forbindelse med utnyttelsen av arealene. Fagmessig kan det karakteriseres som at det er mange hensyn å ta og derfor middels vanskelighetsgrad med noe kompleksitet. Koordineringsbehovet for prosjektering utførelse og kontroll var krevende selv om prosjektet var lite.Massene som huset og garasjen stod på var av tørrskorpeleire, feil bruk av ressurser her, rekkefølge osv kunne føre til at prosjektet med garasjen kunne få middels til store konsekvenser for selve bolighuset. Altså et sammensatt lite prosjekt, likevel krevende for å få en god løsning.

Oppmålingsteknisk prosjektering T.kl.2 Tiltak med liten kompleksitet og vanskelighetsgrad der mangler eller feil fører til middels konsekvens for HMS- § 9-4. § 13-5 Vurdering av kartgrunnlag , byggegrenser, eiendomsgrenser, byggelinjer, kartgrunnlag for utarbeidelse av situasjonsplan og stikningsplan med oppmålingstekniske beregninger.Fastsetting av toleransekrav, metode- og utstyrsvalg tilpasset formålet og oppgaven(Utstikningsdata i plan og høyder) med utstikning av punkter i terrenget. Dette prosjektet var fler enn 10 stikningspunkter og det var svært kupert terreng.

A5 – ferdigattest-ljs5

A4-godkjent-endringssoknad

A3 – Endringssøknad

B1-Følgebrev

C3 – 5154 – Nabovarsel

D3 – Rev. situasjonsplan

E1 – Plan-snitt-oppriss

E2 – Fasade Nord Vest

E3 – Fasade Nord Øst

E4 – Fasade Syd-Vest

E5 – Fasade Syd-Øst

E6 – Fasade Nord Vest

F3 – LJS5-Oppmåling e. bygging

 

ljs5-1 ljs5-2 ljs5-3 ljs5-4

20160212_111719

Garasjen nedenfra

E6 - Bilde

Bod fra baksiden

20160206_103455

Fra trappereposet

IMG_20160129_164333

Garasjen

Oppmåling etter utgraving

Landmåling og utstikking

Tilbakefylling 2

Gravearbeid – Trapp støpt

20160205_170359

Under bygging

20151121_113347

Støttemur

D3 - Rev. situasjonsplan_Page_1

Avkjørselsplan

P1000490

Gammel garasje ble revet