Rådgivende ingeniør

Sentral godkjenning for ansvarsrett;
Bockelie – Bygg AS – Org.nr. 998796202
SØK
1. Søker – tiltaksklasse 2
PRO
1. Overordnet ansvar for prosjektering – tiltaksklasse 2
2. Utearealer og landskapsutforming – tiltaksklasse 2
3. Oppmålingsteknisk prosjektering – tiltaksklasse 2
4. Brannkonsept – tiltaksklasse 2
5. Konstruksjonssikkerhet – tiltaksklasse 2
6. Bygningsfysikk – tiltaksklasse 2
7. Lydforhold og vibrasjoner – tiltaksklasse 2
8. Arkitektur – tiltaksklasse 1
KONTROLL
1. Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll – tiltaksklasse 1

Informasjon se;
DIBK – Uavhengig kontroll-veil.
Se mer spesifikt;
2 – Kontrollområder
5 – Gjennomføring av kontroll
6 – Avvikshåndtering

Bockelie – Bygg – Org.nr. 990146640 – Sentral godkjenning for ansvarsrett;
SØK
1. Ansvarlig søker – tiltaksklasse 2
UTF
1. Overordnet ansvar for utførelse – tiltaksklasse 2

Informasjon om tiltaksklasser se;
§ 9-4-Tiltaksklasser