Ingeniør og Arkitektfirma

Bockelie Bygg AS 

Vi tilbyr ulike tjenester innenfor Bygge-og anleggsfagene. f.eks. prosjektplanlegging  og prosjektering.

Vi har gjennomført ulike typer prosjekter i løpet av 14 år. Bockelie-Bygg AS er ett en manns firma med faste samarbeidspartnere. Vi imøtekommer dine behov og bidrar  til realiseringen av ditt prosjekt.

Vi har sentral godkjenning Se  https://sgregister.dibk.no/enterprises/998796202