Ingeniør og Arkitektfirma

Skisser av boligblokk med 8 leiligheter .(Scetch-Up)

2            store 4 roms  i 1 og 2 etg. inngang vest

2             store 4 roms i 3 etg inngang Nord

4             store 2 roms i  1 og 2 etg. inngang Nord

3D mot Nord-Øst3D mot Nord-Vest3D ovenfra3D mot Syd-Vest3D mot Syd-Øst                                                                                                                                                              Nord   Øst                                                           Nord-Vest                                                               Ovenfra                                                             Syd-Vest                                                             Syd-Øst

142.1_Page_1