Ingeniør og Arkitektfirma

 

Prosjektarbeid kan være så mangt

Fagområdene kan være fler og sammensatte, ha ulik omfang og innhold.

Som oftest er det en fordel å lage en prosjektplan.

Et styringssystem kreves for å drive denne virksomheten og Bockelie – Bygg as har delvis utviklet dette selv. Vi bruker Holte AS sitt styringssystem for å tilfredsstille krav i Plan og bygningsloven med forskrifter.

se forøvrig Prosjektstyring

Ansvarsforholdene må fastlegges nøye.Se Ansvar i byggesaker

Noen av prosjektene er beskrevet se Prosjektbeskrivelser og arbeidserfaring

 

Prøv denne linken;

https://dibk.no/