Ingeniør og Arkitektfirma

Typiske arbeidsoppgaver

 1. Prosjektplaner
 2. Organisasjonsplaner
 3. Sjekklister
 4. Rutiner
 5. Anbudsbeskrivelser
 6. Arbeidsgrunnlag
 7. Avtalegrunnlag
 8. Prosjekteringsledelse
 9. Byggeregnskap
 10. Kontrollplaner
 11. Plan for uavhengig kontroll
 12. Plan for arbeidsregistrering