Ingeniør og Arkitektfirma
 1. Uavhengig kontroll konstruksjonssikkerhet
  1. Enebolig                                                              Kr. 5000
  2. Enkelt beregningsoppdrag                              Kr. 5000
  3. Tomannsbolig                                                    Kr.7000
  4. Bygård                                                                 Kr. 10 000
  5. Forretningsgård                                                Kr. 10 000
  6. Idrettshall                                                           Kr. 10 000