Ingeniør og Arkitektfirma
 1. Uavhengig kontroll bygningsfysikk
  1. Enebolig                                                              Kr. 10000
  2. Andre bygninger                                               Kr. 10000
  3. Tomannsbolig                                                    Kr.10000
  4. Bygård                                                                 Kr. 10 000
  5. Forretningsgård                                                Kr. 15 000
  6. Idrettshall                                                           Kr. 15 000