Ingeniør og Arkitektfirma
 1.  Avviksrapportering
  1. Enebolig                                                              Kr. 5000
  2. Eksisterende  bolig                                           Kr. 5000
  3. Tomannsbolig                                                    Kr.7000
  4. Bygård                                                                 Kr. 10 000
  5. Forretningsgård                                                Kr. 10 000
  6. Idrettshall                                                           Kr. 10 000