Ingeniør og Arkitektfirma

G.nr.b.nr. 1-42 – Nausttomten er ca 62 m2 – Nok til å få bruke en flytebrygge. Naustet er ca 40 m2
Naustet med nausttomten er en attraksjon i seg selv.
og det er alltid trivelig. Naustet er bygget i tømmerstaver og det er felt inn speilvegger som vist på bildet.
Taket er tekket med papp.
Naustet regnes som meget attraktivt og selges som det er.

Ny brygge medfølger.

Naust med 2 båter(2000)  og brygge utenfor – 2015

- Naust 13082011030 - Naust m. båter 13082011029

 

Hytter – Restaurert 42 m2 – 2001

Hytte 23 m2 – 2015

Redakapsbu – 14 m2 – 2016

Ny hytte – 80 m2 – Tillatelse