Ingeniør og Arkitektfirma

Prosjektet i Dagaliveien 13 – 0776 OSLO

Dokumenter til forhåndskonferansen

Q1-Følgebrev

Foto i dag-Mars 2018                                         Skisse

 

Arealdisponering i dag                                         Forslag til endring

Eksisterende Plan Kjeller og 1 etg.                  Plan kjeller og 1 etg.

Eksisterende plan 2 etg. og loft                       Plan 2 etg. og 3 etg.                                           Snitt