Ingeniør og Arkitektfirma

Guldbergsvei 5 Dette er et klagebrev fra Guldbergsvei 5 mot Guldbergsvei 3 vedr et tiltak som arkitekten planlegger   G5 – Naboklage