Ingeniør og Arkitektfirma

V har hatt over 50 kunder og så godt som alle har vært fornøyd.

Grunnen til det er at folk stort sett har vært friske og opplagte og at vi har hatt et ryddig avtaledokument i bunn.

Kundetilfredsheten avhenger av mange faktorer;

 •  Ryddige avtaler.
 • – Et avtaledokument.
 • – Garanterer sikkerhet kontroll og oppfølging.
 • – Avtaler pris.
 • Når prosjektet starter og slutte.
 • – Hva som skal gjøres.
 • – Om kvalifikasjoner.
 • Om forsikring.
 • – Om HMS.
 • – Hvordan partene ellers skal forholde seg.
 • – Annet om prosjektstyring.
 • – Kunden skal føle trygghet for at prosjektet blir gjennomført etter avtalen.
 • – Kunden får det han er blitt lovet.
 • Saksbehandlingen blir upåklagelig.
 • – Søknaden er komplett.