Ingeniør og Arkitektfirma

Flermannsbolig med 8 boenheter – 2 innganger

4 3 roms

4 4 roms –