Ingeniør og Arkitektfirma

Fin byggeklar regulert  tomt med gode solforhold – VA i nærheten

Siv.Ing. Rolf C. Bockelie

Forneburingen 11

Besøk;

Forneburingen 49

1360 FORNEBU

Mobil: +47 41276595