Ingeniør og Arkitektfirma

 

Disse er;

  • Byggesøknadstegninger
  • 3D-modeller
  • Komplette byggesøknader
  • Prosjektplaner
  • Byggeledelse
  • Rapporter
  • Statiske beregninger
  • Arealplaner

Vi kan også bidra med å bygge laftede tømmerhytter og stavkonstruksjoner