Ingeniør og Arkitektfirma

Arbeidet bestod i å reparere dekk og skylights samt styrhus

26-05-07_1347