Ingeniør og Arkitektfirma

Linjetegning for 16 fot Hardangerfæring   Kr 5000

Oppmåling og reproduksjon av linjetegning med oppslagstabell Kr. 8000