Ingeniør og Arkitektfirma

Leveransen; 

Oppmåling og fremstilling av linjetegninger og byggetegninger med Gant skjema for restaurering og bygging av bevaringsverdige båter.

  1. Robåter                             Kr. 10 000
  2. Snekker                             Kr. 10 000
  3. Andre båter                      Kr. 10 000

Nye båter;

Robåter                                        Kr. 10 000

Snekker                                       Kr. 10 000

Kanoer                                         Kr. 10 000