Ingeniør og Arkitektfirma

22 fot Åpen tresnekke

Konstruktør : Bockelie – Bygg v. båtbygger Rolf Bockelie 2003

Produsert: Estland

Motor: Solar 10 KH

Snekke bygget i Estland - R001-002