Ingeniør og Arkitektfirma

Ja et slikt verksted må til for å bygge en trebåt. Den gamle låven er nærmest falleferdig og skal rives. Ny driftsbygning skal bygges opp. Nytt naust skal bygges og våningshuset skal restaureres.

Har begynt med taket i år. Og skaql gå videre å pusse opp innvendig.

Ja her i Ålvundfjord har jeg fått en fin plass. Her går det an å stå for å få bygget trebåt uten at jeg må kaste inn håndkleet eller selge skjorta.

Her vil det bli satset, i år har vi skiftet nytt tak, Det var bølgeeternitt på 4 tom åser og torv. Under der gammel taktro som var festet til underforliggende sperrer. For en jobb , å gå der oppe alene å spa torvjord(Senere måtte jeg spa den opp og tømme. )

Ikke nok med det 40 søppelsekker med fin never, som kan selges for oppfyring. Senere ble det lagt nytt sperretak og isolert på den gamle taktro. Deretter Tyvec undertak samt sløyfer og lekter. Og til slutt takstein, og det ble ny pipehatt. Samt vinnskier, vannbord og takrenner med nedløp. Jeg fikk hjelp av snekkere både til stillas og til å lekte og isolere samt vindskiene.

Senere har vi vært der å lasset opp never og torvjord.

Litt av en jobb mao. Ganske støl etterpå. Men så er det blitt fint(Stølheten borte også)

NORDMØRSLÅNE

LÅVEN ER FALLEFERDIG

NAUSTET

Bildet kommer