Ingeniør og Arkitektfirma

Naust er en utfordring å bygge. Riktig plassering i terrenget betyr mye.