Ingeniør og Arkitektfirma

Leveransen;

Redskapsbod; 5x3m2 – 2 rom – Komplett tømmerkonstruksjon kr. 70 000

Om Stav laft;

  • Stav er en annen byggemetode for å føye sammen tømmer;
  • Metoden brukes mest for hytter, men også for boliger og redskapsboder.
  • Stavkonstruksjoner er interessant i historisk sammenheng.

 

Bildet; En redskapsbod