Ingeniør og Arkitektfirma

§ 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning for ansvarsrett