Ingeniør og Arkitektfirma

SAK10 – § 13-5 – Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget.

a.1 – Arkitekturprosjektering, tiltaksklasse 1

Arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. Gjelder bygninger inntil 500 m2 BRA, og større industri eller lagerbygg med enkel planløsning. Godkjenningsområdet omfatter også endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv ikke representerer stor arkitektonisk verdi.

Godkjenningsområdet omfatter enkel prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk forskrift:

  • arkitektonisk utforming,
  • konstruksjonssikkerhet,
  • sikkerhet ved brann,
  • planløsning,
  • miljø og helse,
  • bygningsfysikk, energi og lydforhold.

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 kan være:

  • enebolig, tomannsbolig og lignende mindre bygninger,
  • endringer i eksisterende byggverk med små følger for arkitektonisk utforming,
  • utendørstribuner, små bruer og tårn.

SAK10 § 9-4

Arkitektonisk utforming av:

Byggverk i område regulert til åpen bebyggelse og frittstående tiltak i uregulert område.

Ikke krevende ift. omgivelser.

Ingen spesielle krav til uteareal og uterom.

Mindre krav til terrengtilpasning.