Ingeniør og Arkitektfirma

Var daglig leder for Strømmen Bygningssnekkeri (1920-1975)
På det meste hadde de 20 ansatte.
Fabrikken produserte
– vinduer og dører etter mål.
– Bygningselementer.