Ingeniør og Arkitektfirma

Gimle terrasse 9

Vet du om de balkongene har vært satt på i ettertid eller at de var der fra starten ?

Gimle Terrasse 9