Ingeniør og Arkitektfirma

http://atekhus.no/13-2/142-boligenhet-i-3-4-etg/142-2-boligblokk-med-8-leiligheter/

Bockelie Bygg AS er et Ingeniør – og arkitektfirma

Firma tilbyr ulike tjenester innenfor Bygge-og anleggsfagene. f.eks. prosjektplanlegging  og prosjektering.

Vi utfører mindre og mellomstore prosjekter

https://sgregister.dibk.no/enterprises/998796202 

Bockelie-Bygg samarbeider med ;

http://atekhus.no

Og dermed bidrar vi til realiseringen av ditt prosjekt.

Firmaet har eksistert siden 1915(Suphammer). Fra 1915 til 1975 har det også vært produsert vinduer,dører og bygningselementer på Suphammergården på Strømmen.