Ingeniør og Arkitektfirma

 

 

Bockelie Bygg AS er et Ingeniør – og arkitektfirma

Firma tilbyr ulike tjenester innenfor Bygge-og anleggsfagene. f.eks. prosjektplanlegging  og prosjektering.

Vi utfører mindre og mellomstore prosjekter

Sentral godkjenning for ansvarsrett http://bockeliebygg.no/bockelie-bygg-as/kompetanse/sentral-godkjenning-for-ansvarsrett/org-nr-998796202/

Vi har hovedsaklig en konsulentavdeling der det utføres ;

  • 3D modellering (Plassere hus på tomt i terrenget digitalt)
  • Konstruksjonssikkerhet .
  • Bygningsfysikk.
  • Prosjektering av veg-utearealerog landskapsutforming.
  • Prosjektering av arkitektur.
  • Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak.
  • Byggeledelse.
  • Prosjekteringsledelse.

 

Snart har vi også nytt hus til salgs, følg med.

 

Firmaet har eksistert siden 1915(Suphammer). Fra 1915 til 1975 har det også vært produsert vinduer,dører og bygningselementer på Suphammergården på Strømmen